ඉතිහාසය - ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය

 

සීමාසහිත සවුත් වෙස්ටර්න් බස් සමාගමට අයත්ව, එහි සේවක සේවිකාවන් හට වෛද්‍ය පහසුකම් සැපයීම සඳහා වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස රත්මලාන ඩිපෝ පරිශ්‍රයේ පිහිටුවා තිබූ මෙම ආයතනය 1958 බස් සමාගම් ජනසතු කිරීමත් සමඟම ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සතු විය. බස් ජන සතුවෙන් පසුව “ලංගම වෛද්‍ය කොට්ඨාශය” නමින් මෙය හඳුන්වන ලදි.

 

සේවා පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් රත්මලාන ඩිපෝ පරිශ්‍රය තුළ පිහිටුවා තිබූ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය1970 වර්ෂයේදී ලංගමය සතුව තිබූ නුගේගොඩ, හයිලෙවල් පාර, අංක : 170 දරණ ස්ථානයට ගෙන එන ලද අතර, වර්තමානයේ “ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය” යන නමින් වාහන නියාමනය , බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා හා දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ස්වයං ආදායම් උත්පාදන රාජ්‍ය ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ.

 

රාජ්‍ය ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයක් වශයෙන් 1997 අංක 25 දරණ ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතන පනත අනුව ක්‍රියාත්මක වන මෙම ආයතනයේ මූලික අරමුණු වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිටි බරවාහන,  සැහැල්ලු වාහන , රියදුරු පාසැල් වලින් පුහුණුව ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂිත සියලු දෙනාගේ , ගරු අධිකරණය, ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය,මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය ඇතුළු වෙනත් බාහිර  ආයතන මගින් යොමුකරන රියදුරන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව උසස් හා ගුණාත්මක වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක් සිදුකර ඔවුන්ගේ යෝග්‍යතාවය සහතික කොට වෛද්‍ය සහතික නිකුත් කිරීමයි. මේ සඳහා ප්‍රධාන කාර්යාලය හා ශාඛා කාර්යාල 25ක් දිවයින පුරා පිහිටුවා ඇත.

                                                                      

ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය ජාතික ආයතනයක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වී වසර 21ක් ගත වී ඇති අතර, මින් ඉටුවන ජාතික මෙහෙවර ඉතා විශාලය.

 

ශාඛා කාර්යාල ආරම්භය

 
ශාඛාව

ආරම්භක දිනය

 
මහනුවර

1999.01.01

 
ගාල්ල

2003.10.02

 
කුරුණෑගල

2004.12.09

 
අනුරාධපුර

2005.06.02

 
හම්බන්තොට

2007.03.05

 
රත්නපුර

2007.03.26

 
බදුල්ල

2007.04.09

 
මොණරාගල

2007.05.09

 
අම්පාර

2007.06.05

 
මඩකලපුව

2009.01.15

 
වේරහැර

2009.03.27

 
මාතර

2009.09.12

 
වවුනියා

2009.05.22

 
මන්නාරම

2009.08.24

 
ත්‍රිකුණාමලය

2010.01.04

 
කිලිනොච්චිය

2010.11.19

 
යාපනය

2010.02.08

 
ගම්පහ

2010.08.13

 
කළුතර

2012.01.30

 
මාතලේ

2013.11.22

 
කෑගල්ල

2014.07.01

 
මුලතිව්

2014.10.10

 
නුවර එළිය

2014.10.17

 
පොළොන්නරුව

2014.11.11

 
පුත්තලම

2014.12.15

 

 

ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය ආරම්භයේ සිට  සේවය කළ  සභාපතිවරු

 

රමාල් සිරිවර්ධන මහතා   

1998 ඔක්තොම්බර්  සිට 2001 පෙබරවාරි දක්වා

 

සරත් හුලංගමුව මහතා

2001 පෙබරවාරි  සිට 2001 ජුනි දක්වා

 

වෛද්‍ය ගාමිණී කරුණානායක මහතා        

2002 අප්‍රේල්  සිට 2004 අප්‍රේල්  දක්වා

 

ජී.ඊ.එෆ්.සී.ප්‍රනාන්දු මහතා 

2004 ජුලි  සිට 2005 ජුලි  දක්වා

 

වෛද්‍ය රුවන් විජයමුණි මහතා 

2005 සැප්තැම්බර් සිට 2005 දෙසැම්බර් දක්වා

 

එම්.එෆ්.රශීන් මහතා

2007 ජනවාරි සිට 2007 නොවැම්බර් දක්වා

 

වෛද්‍ය රුවන් විජයමුණි මහතා 

2008 සැප්තැම්බර් සිට 2010 පෙබරවාරි දක්වා

 

යූ.කේ.ඩී.ඉන්ද්‍රදාස මහතා    

2010 අගොස්තු සිට 2013 ජුනි දක්වා

 

එන්.පී.ඉඹුලාගොඩ මහතා   

2013 ජුලි සිට 2013 දෙසැම්බර් දක්වා

 

චන්ද්‍රභානු අධිකාරම් මහතා   

2014 ජනවාරි සිට 2014 දෙසැම්බර් දක්වා

 

කේ.ජී.ධර්මතිලක මහතා  (වැ.බ.)

2015 ජනවාරි සිට 2015 පෙබරවාරි දක්වා

 

මහාචාර්ය එස්.සමන් අබේසිංහ මහතා

2015 පෙබරවාරි සිට 2015 මැයි දක්වා

 

ආර්.ඩී.නිවුටන් පෙරේරා මහතා  

2015 ජුනි සිට 2015 සැප්තැම්බර් දක්වා

 

වෛද්‍ය ජී.වයි.ඒ.ආර්.පුෂ්ප කුමාර මහතා

2015 ඔක්තොම්බර් සිට 2019 ජනවාරි දක්වා

 

ඩබ්.එස්.සිසිර පෙරේරා මහතා      

2019 ජනවාරි සිට 2019 මැයි දක්වා

 

චන්ද්‍රසිරි විතානගේ මහතා         

2019 මැයි සිට 2019 සැප්තැම්බර් දක්වා

 

වෛද්‍ය සවින්ද්‍ර ගමගේ මහතා               

2020 මාර්තු සිට මේ දක්වා